Zdravím členy a čekatele Blue knight’s Czech republic III,

nikdy bych nevěřil, že po 14ti letech členství v mezinárodním klubu Blue knigt’s budu muset psát tyto řádky.Děje se tak v odpovědi na mně zaslaný text a na situaci, kterou jste v našem klubu nechali zajít již příliš daleko.

Na úvod bych chtěl upozornit na fakt, že zájmový spolek s vlastním IČO je jedna věc a Blue knight’s Czech republic III (dále jen BK CZ 3) věc druhá.Zájmový spolek Blue knights Česká republika III se zpovídá státu a BK CZ 3 pouze Blue knight’s Inrernational se sídlem v USA, nebo Evropskému boardu, nebo ve formě jakési interpelace od ostatních vedení klubů BK CZ. Členem spolku, nebo v jeho vedení může být v podstatě kdokoli, pokud tak předsednictvo rozhodne. BK CZ III má ale jiná pravidla a své stanovy podle kterých se bezvýhradně řídí.

Nutno podotknout, že až na výjimky, maximálně však na prstech jedné ruky (mám jich pět),

jsem se za 14let vždy účastnil všech schůzí klubu BK, nebo akcí pořádanými klubem BK.

Všude je něco, nikdy není nic ideální, ale nikdy jsem se až dodnes nesetkal s tak brutálním porušováním stanov jako od 22.1. 2022 v BK CZ III na což jsem upozorňoval a naznačoval a i se dle toho na protest choval téměř celý rok 2022.

Stanovy jsou totiž v přeneseném slova smyslu svaté, nelze jednat ani hlasovat proti nim, nelze je měnit jak se to někomu hodí. Existuje pouze jediná možnost a tou je doplnění, nebo rozšíření o dodatek-tky a o tomto musí být hlasováno a zakotveno ve stanovách.

Přesně to se ale nestalo na poslední ( neplánované a proto mimořádné ) dle stanov neprobíhající schůzi BK CZ III 22.1.2022.


Níže uvádím v kterých bodech byly a stále jsou od 22.1.2022 porušovány stanovy BK CZ III


  1. právo účastnit se schůzí a hlasování ON-LINE, kdy jednou ročně je člen povinen na schůzi být i fyzicky

  2. barvy, tedy vzhled klubových vest rodinných členů

  3. volba vedení BK CZ III

  4. doba čekatelství

  5. komunikace před čekateli


K bodu a) uvádím:

počínaje dnem 22.1.2022 až k dnešnímu dni nebyli nepřítomní členové vyzváni zda se chtějí účastnit schůze on-line a tím jim nebylo umožněno on-line hlasování.

Toho dne to byl bratr Karel Kopta, který se nemohl fyzicky účastnit, avšak předsedajícím schůze nebyl ani dotázán, ani jinak vyzván zda se chce schůze zúčastnit a hlasovat on-line.

Poslední, dle stanov vedená schůze tedy byla v Říjnu 2021, kdy k on-line schůzi byli vyzváni Ladislav Průcha a Jaroslav Mansfeld (posledně jmenovaný si to i v tlf hovoru vyžádal ještě den předem, kdy byl mnou ujištěn, že samozřejmě bude vyzván a byl i osloven).

Není vůbec důležité, že by dnes nebo kdykoli poté řekl, že mu to nevadí (o tom ale nevím).

Takto se to děje až k dnešním dnům.

Ani jednou jsem nebyl osloven , zda se chci, nebo nechci účastnit on-line schůzí, či hlasování

(email, sms, tlf hovor). Sociální sítě jsou pouze platforma pro nezávaznou komunikaci.

Tímto byly a jsou předsedajícím schůze hrubě porušeny stanovy BK CZ III.

K bodu b) uvádím:

ve stanovách je jasně definováno, jak mají vypadat vesty (barvy) řádných členů, ale i rodinných členů.

Bylo odhlasováno,schváleno a dáno do stanov, že ,,záda budou mít všichni členové a rodinní členové stejná.

Po tříměsíčním čekatelství a pět minut od jeho pasování (což ve světě Blueknight’s nemá obdoby) si Zdeněk Klaban dovolí navrhnout, aby jeho rodinný člen měl jiné barvy než ostatní.

Tedy v rozporu se stanovami. Tehdy jsem si řekl, že asi nečetl stanovy a nekompromisně jsem se proti tomu ohradil.

Přišel však den 22.1.2022 a situace se opakovala s tím, že jeho návrh čehosi byl kromě mne a bratra Kopty odhlasován. Já jsem se na protest zdržel hlasování.

V tomto bodě byly porušeny stanovy hned 2x.

Kdyby předsedající schůze oslovil Karla Koptu zda přijímá účast on-line, kdyby Zdeněk Klaban nebo kdokoli jiný navrhl doplnění stanov o dodatek ,,je však možná výjimka,, došlo by k diskuzi a hlasování.

Nic z toho se nestalo a bylo odhlasováno.

Od té chvíle pro mne byla schůze neplatná a nemohu uznat ani její průběh, ani hlasování které tam o čemkoli proběhlo.


K bodu c) uvádím:

ve stanovách bylo dáno, že volby vedení se účastní všichni řádní členové bez výjimky a nelze hlasovat elektronicky jako v jiných případech.

V případě volby vedení po roce bude dán termín, nebo v případě, že se někdo nedostaví bude termín náhradní, tedy nejbližší možný.

Cituji: hlasování proběhne za přítomnosti všech členů dne 7.5.2022, nebo pokud nemůže být plná účast, tak v nejbližším možném termínu.

Nebylo tedy kam spěchat, žádné sankce z nedodržení termínu nehrozily a přesto přišlo následující.

Byl jsem osloven zda můžou volby proběhnout v klubovně (s tím jsem počítal již v době, kdy jsem se rozhodl založit BK CZ III a byl jsem dost udiven. Byla to naše klubovna. Potvrdil jsem to se slovy ,no samozřejmě, a s Janou jsme začali dělat přípravy. Maso na gril, pití ….a znáte to když chcete aby bylo fajn.

Myslím, že den před volbami napsal Miroslav Lavička někam na soc. síť, zda by se neměly volby uskutečnit jinde, do toho Tomáš Luka oznámil,že má bohužel službu a že nemůže.


Na všechna tato fakta jsem reagoval, že se nic neděje, určíme si nejbližší možný termín a jede se dál.

Takže aniž by mi někdo zdůvodnil proč chce volby jinde než v Toušeni , kdy s Janou nakoupené maso ž…m ještě dnes a protože nejsem alkoholik tak asi tušíte, kdy Jana po přípravách nemohla narovnat záda zabukoval a zaplatil víkend na vysočině.

A ejhle, najednou se našlo místo konání kde mohl být i Tomáš Luka. To už jsem ale nemohl já.

Nicméně, protože jsem předpokládal, že bude před tím schůze trávil jsem kousek za Prahou dvě hodiny u telefonu zda budu vyzván alespoň k on-line komunikaci. Nic.


Voleb do vedení se musí zúčastnit všichni řádní členové a pokud to není možné v navrhnutém termínu, bude vybrán nejbližší možný

Řešit tady , že jsem měl třeba průjem, nebo že mně kočka domácí nechce pustit asi nemá cenu a ani na takové levné podrazy nemám náturu.

Samozřejmě to i koresponduje se situací v bodě a) , kdy už sama o sobě volba nemá platnost.


V souvislosti s Vaší volbou nemohu nezmínit Ladislava Průchu, který jak víte mi na soc.síti oznámil, že mu závidím zvolení Vicepresidentem.

No buď to myslel opravdu vážně a pak je mi ho líto, nebo to jen tak plácnul a měl by volit slova.Určitě si vzpomene, že jsem to byl já kdo ho asi 3 měsíce před volbami, nebo možná ještě dříve požádal ať mi nechá vyrobit dvě nášivky PAST VICEPRESIDENT. Už tehdy jsem věděl kam to vše míří a v předstihu se na to připravil. Jen jsem myslel, že to uděláte aspoň podle pravidel.


Volby tedy neproběhly dle stanov .


K bodu d) uvádím:

čekatelství v BK CZ III bylo stanoveno na dobu jednoho roku. Čekatelství neznamená, že se čekatel automaticky do roka a do dne stane členem BK CZ III, ale znamená to, že může být garantem podán návrh na jeho pasování protože se něčím zasloužil o blaho klubu. Poté je jeho čekatelství zhodnoceno a je buď pasován nebo ne a pak čekatelství dále trvá až do příště. Na celém světě je jen jediný člověk co byl v klubu pasován po třech měsících. Tedy pardon, ale s tím jsem nesouhlasil. Je mi jasné, že to bylo účelové.


V případě Zdeňka Klabana nebyl dodržen ani minimální termín pro pasování.

Ale budiž, to jsem ještě spolkl 🙁


K bodu e) uvádím:

Na výše zmíněné schůzi BK CZ III ze dne 22.1.2022 bylo jedním z vedení klubu navrženo, aby se projednalo pasování čekatele.

V tomto případě nejen, že toto nebylo nejprve navrženo jeho garantem, tedy Tomášem Lukou, ale bylo toto navrženo k projednání před čekatelem samotným. Nechci ani domýšlet co k tomu Miroslava Lavičku vedlo, ale situaci rázně ukončil Tomáš Luka , který vedení jasně vysvětlil, že takhle tedy ne. Chtěl jsem mu poděkovat, ale už v té chvíli byla schůze vedena proti stanovám resp. bod a).


Je toho ještě mnoho co by chtěl člověk říci, od toho kdo ho opravdu zklamal, komu opravdu věřil, až po jakési volební kampaně nebo určitým stylem dávat ostatním najevo, že je někdo, nebo že je můj cosi.

O skutečné osobnosti mi tady stačí vědět, že je klubový bratr, jedná čestně bez vedlejších úmyslů a že v nouzi je tady pro ostatní.

Opravdu pro mně není důležité vědět, že už je v 60ti letech dokonce Leutnant, ale že mi třeba na cestě v nouzi třeba pomůže.

Jsme totiž v motoklubu a ne na Obv.Odď Policie ČR. Ale chápu, nejsou ambice tudle budou tamdle, ale pokud možno všude 🙂

Takže členové, čekatelé a rodinní členové bez výjimky,

snažil jsem se osvětlit, co mne vedlo a vede k mému postoji ke směřování klubu a se kterým nemohu souhlasit. Pro toto jsem klub nezakládal.

Nebudu tady rozebírat co by kdyby, oni někteří ví, že kdybych nebyl kde by byli oni. Jsou důležitější věci.


Nechci a ani to není tak myšleno, aby má další slova byla chápána jako nějaké ultimátum, nebo není podle BÍLKA , tak je zle.

Držím se pouze stanov nad kterými jsme strávili hodně času a snad je, nebo bude každému jasné, že nelze hlasovat nebo přijímat rozhodnutí proti stanovám.Prohlášení


Pokud se nějakým způsobem platní členové BK CZ III dohodnou, že se vše vrátí k datu 22.1.2022 před začátek tehdejší schůze, myslím opravdu vše včetně pasování, ale i voleb (a to slibuji, že nebudu kandidovat na žádnou z funkcí ) , budu to brát jako úctu k našim stanovám a začneme znovu.

Pokud však usoudíte,že stanovy jsou toaletní papír, nebo trhací kalendář, kdy odtrhnete co se nehodí je to vaše volba.

V takovém případě Vám musím sdělit, že v takovémto klubu nemohu i přes velkou bolest dále setrvat.


Oznamuji vám tedy, že v minutu, hodinu a den kdy zamítnete tento můj návrh což předpokládám mi bude sděleno přes SMS, e-mail, tlf. hovor, končím své členství v motoklubu Blueknight’s Czech republic III a odcházím se ctí a z vlastního rozhodnutí kvůli dlouhotrvajícímu porušování stanov BK CZ III.


RWP 8.12.2022

a hlavně kolama dolů


Jaromír BílekKopie : Blueknight’s Czech republic I

Blueknight’s Czech republic II

Blueknight’s Czech republic III v této formě + každý člen e-mailem + Signal
ENGLISH VERSION:


Greetings to the members and expectants of Blue Knight’s Czech republic III,
I would never have believed that after 14 years of membership in the Blue Knight’s International Club I would have to write these lines.This is in response to a text sent to me and to a situation you have let go too far in our club.


I would like to start by pointing out that a special interest club with its own registration number is one thing and Blue Knight’s Czech republic III (hereafter referred to as BK CZ 3) is another thing.The special interest club Blue Knights Czech republic III is accountable to the state and BK CZ 3 only to Blue knight’s Inrernational based in the USA, or to the European board, or in the form of a kind of interpellation from the other BK CZ club management. Pretty much anyone can be a member of the club or on the board if the board so chooses. However, BK CZ III has different rules and its own bylaws by which it is unquestioningly governed.


It should be noted that with exceptions, but at most on the fingers of one hand (I have five),
I have always attended all BK club meetings or events organized by the BK club for 14 years.
Everywhere is something, never ideal, but never until today have I encountered such a brutal violation of the bylaws as from 22.1. 2022 in BK CZ III to which I pointed out and hinted and even behaved accordingly in protest almost the entire year 2022.
The bylaws are in a figurative sense sacred, you cannot act or vote against them, you cannot change them as it suits someone. There is only one option, and that is to add or expand on the addendum-things, and this must be voted on and enshrined in the bylaws.
Exactly this did not happen at the last ( unplanned and therefore extraordinary ) according to the statutes meeting of BK CZ III on 22.1.2022.

Below are the points on which the statutes of BK CZ III were and still are violated as of 22.1.2022

a) the right to attend meetings and vote ON-LINE, where once a year a member is obliged to be physically present at the meeting
b) the colours, i.e. the appearance of the club vests of family members
c) election of the BK CZ III leadership
d) waiting period
e) communication in front of the waiters

Regarding item a) I state:
Starting from 22.1.2022 until today, absent members were not asked if they wanted to participate in the meeting online and thus were not allowed to vote online.
On that day, it was Brother Karel Kopta who was unable to physically attend, but he was neither asked nor otherwise invited by the Chair of the meeting whether he wished to attend the meeting and vote online.
The last meeting, according to the statutes, was in October 2021, when Ladislav Průcha and Jaroslav Mansfeld were invited to participate in the on-line meeting (the latter had requested it in a tlf call the day before, when he was assured by me that he would be invited and was addressed).
It is not at all important that he said today or at any time afterwards that he does not mind (but I do not know about that).
That’s how it’s been going up to the present day.
Not once have I been approached as to whether or not I want to participate in online meetings or voting (email, sms, tlf call). Social networks are only a platform for non-binding communication.
This was and is a gross violation of the statutes of BK CZ III by the chairman of the meeting.


Regarding point b) I state:
in the statutes it is clearly defined how the vests (colors) of regular members as well as family members should look like.
It was voted, approved and put in the statutes that „the back will be the same for all members and family members.
After a three month wait and five minutes after his passporting (unprecedented in Blueknight’s world), Zdenek Klaban dares to suggest that his family member should have different colours than the others.
Thus, in violation of the bylaws. At the time, I figured he probably hadn’t read the bylaws and I adamantly objected.
However, the day of January 22, 2022 came and the situation repeated itself with his proposal of something being voted down except by me and Brother Kopta. I abstained in protest.
At this point the bylaws were violated twice.
If the chairman of the meeting had asked Karel Kopta if he accepted to participate online, if Zdenek Klaban or anyone else had proposed to add to the bylaws the addition of ,,however, an exception is possible“, there would have been a discussion and a vote.
None of this happened and it was voted on.
From that point on, the meeting was invalid for me and I cannot acknowledge either its proceedings or the vote that took place on anything.

On point (c), I state:
it was stated in the bylaws that all full members participate in the election of the leadership without exception and that voting cannot be done electronically as in other cases.
In the case of a leadership election after one year, a date will be given, or in the event of a no-show, an alternative date will be given, i.e. the earliest possible date.
Quote: voting will take place in the presence of all members on May 7, 2022, or if there cannot be full attendance, at the earliest possible date.
So there was no hurry, there was no sanction of not meeting the deadline and yet the following came up.
I was asked if the election could be held in the clubhouse (I had already counted on this when I decided to start BK CZ III and I was quite amazed. It was our clubhouse. I confirmed it with the words , well of course, and Jana and I started making preparations. Meat on the grill, drinks ….and you know when you want to be nice.
I think the day before the election, Miroslav Lavicka wrote somewhere on social media. network to ask if the elections should be held elsewhere, and Tomas Luka announced that he was on duty and couldn’t make it.

I responded to all these facts by saying that nothing was happening, we would set the next possible date and move on.
So, without anyone to justify why he wants to vote elsewhere than in Toušen, when I and Jana bought meat and ate it today, and because I am not an alcoholic, you can probably guess when Jana could not straighten her back after the preparations and booked and paid for a weekend in the highlands.
And lo and behold, suddenly there was a venue where Tomas Luka could be. But I couldn’t do that.
Anyway, because I assumed that there would be a meeting before that I spent two hours on the phone outside Prague to see if I would be invited at least for online communication. Nothing.

All full members must participate in the election of officers and if that is not possible on the proposed date, the next available

It’s not worth it to address here that I had diarrhea or that my house cat won’t let me out, and I’m not in the mood for such cheap shenanigans.
Of course, this also corresponds to the situation in point a) , when the choice itself is no longer valid.

In connection with your election, I can not fail to mention Ladislav Průcha, who, as you know, told me on the social network that I envied his election as Vice President.
Well, either he really meant it and then I feel sorry for him, or he just slapped it and should vote for words.I’m sure he will remember that it was me who asked him about 3 months before the election, or maybe even earlier, to let me make two PAST VICE PRESIDENT patches. I already knew then where it was all going and prepared myself in advance. I just thought you’d at least do it by the book.

So the election didn’t go according to the bylaws.

On point (d), I state:
the waiting list for BK CZ III was set at one year. Waiting membership does not mean that the waiting member automatically becomes a member of BK CZ III within a year and a day, but it means that a motion can be made by the sponsor to pass him because he has done something for the welfare of the club. Then his waiting is evaluated and he is either passported or not and then the waiting continues until the next time. There is only one person in the whole world who has been knighted after three months in the club. I mean, I’m sorry, but I didn’t agree with that. It’s clear to me that it was purposeful.

In the case of Zdeněk Klaban, even the minimum deadline for the passing was not met.
But let’s be, I still swallowed that 🙁

On point (e) I state:
At the aforementioned meeting of BK CZ III of 22.1.2022, it was proposed by one of the club’s leadership to discuss the passporting of the waiting officer.
In this case, not only was this not first proposed by his sponsor, i.e. Tomas Luka, but it was proposed to be discussed before the expectant himself. I do not even want to guess what led Miroslav Lavička to do this, but the situation was decisively ended by Tomáš Luka , who clearly explained to the management that this was not the way. I wanted to thank him, but already at that moment the meeting was conducted against the statutes or point a).

There is a lot more one would like to say, from who really let him down, who he really trusted, to some kind of election campaign or a certain style of letting others know that he is somebody or that he is my something.
All I need to know about the real personality here is that he is a club brother, acts with integrity without ulterior motives, and is there for others in times of need.
It’s really not important for me to know that he’s even a Leutnant at 60, but that he might help me along the way in a pinch.
We are in a motorcycle club and not in the Police Department. But I understand, there is no ambition to be there, but if possible everywhere 🙂

So members, waiters and family members without exception,
I’ve tried to shed some light on what has led and is leading me to my position on the direction of the club, which I can’t agree with. This is not why I founded the club.
I won’t go into the what ifs here, they some know that if I wasn’t where would they be. There are more important things.

I don’t want, nor is it intended that my next words be taken as some sort of ultimatum, or not according to BÍLEK , so it’s wrong.
I’m just sticking to the bylaws we spent a lot of time on and hopefully it is or will be clear to everyone that you can’t vote or make decisions against the bylaws.

Statement

If somehow the valid members of BK CZ III agree to return everything to the date of 22.1.2022 before the start of the then meeting, I mean really everything including the passporting but also the elections
(and I promise not to run for any of the positions ) , I will take it as a respect to our statutes and we will start again.
However, if you decide that the bylaws are toilet paper, or a tear-off calendar where you tear off what doesn’t fit, that’s your choice.
In that case, I must tell you that I can no longer remain in such a club, despite the great pain.


I hereby inform you that the minute, hour and day you reject this proposal of mine, which I assume will be communicated to me via SMS, e-mail, tlf. call, I am ending my membership in the motorcycle club Blueknight’s Czech republic III and leaving with honor and of my own accord due to the long-standing violation of the statutes of BK CZ III.

RWP 8.12.2022
and most importantly wheels down

Jaromír Bílek


Copy : Blueknight’s Czech republic I
Blueknight’s Czech republic II
Blueknight’s Czech republic III in this form + each member by e-mail + Signal

Views: 698